Nie ważne kim jesteś.

WAŻNE jak chcesz pomóc.

Witajcie Kochani, Dobroczyńcy, Przyjaciele, Znajomi i Nieznajomi w naszej fundacji, której częścią mamy nadzieję się staniecie. Przeczytajcie tym czy się zajmujemy i o nas.

Idea założenia fundacji kiełkowała od dawna, ale dopiero pożegnanie Małej Mi, kotki, która w swoim króciutkim życiu przeszła tak wiele, a mimo to cały czas była dla nas ogromną radością, uświadomiło nam, że musimy starać się jeszcze bardziej niż dotychczas, jeszcze mocniej i być nie tylko aby reagować na cierpienie, ale aby przede wszystkim zapobiegać mu poprzez działania i edukację. Te cele z Waszą pomocą, przy Waszym udziale będziemy realizować poprzez:

- Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, opieki i pomocy zwierzętom wolno żyjącym, bezdomnym, porzuconym, chorym lub okrutnie traktowanym, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji prozwierzęcej, prozwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt.

- Niesienia pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez umieszczanie ich w azylach, schroniskach, hotelach, przytuliskach, domach tymczasowych oraz domach stałych, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów), jak również poprzez leczenie, dokarmianie oraz rehabilitację.

- Zwalczania i aktywnego przeciwdziałania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji, kastracji i identyfikacji zwierząt.

- Zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami.

- Działań na rzecz ochrony środowiska.

- Działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Jesteśmy młodą fundacją, ale każdy z nas ma wieloletnie doświadczenie w pomocy zwierzętom. Od opieki domowej i środowiskowej, poprzez działania interwencyjne, kastracyjne, pomoc osobom żyjącym skromnie i ich zwierzętom, do rozmów z instytucjami i urzędami. Wachlarz naszych możliwości wydaje się ogromny. Nie jesteśmy ukierunkowani na tylko jeden rodzaj działań pomocowych: opieki domowej, kastracji, opieki paliatywnej (hospicyjnej), opieki nad kociętami, adopcje, wsparcie osób i zwierząt w trudnej sytuacji. Doskonale rozumiemy, że pomocy zwierzętom nie można zamknąć w wąskich ramach i trzeba wykazać się elastycznością, kreatywnością, hartem ducha w trudnych sytuacjach i ogromnymi chęciami. Tego nam nie brakuje. Mamy nadzieję, że dołączycie do nas. Pomoc zwierzętom to przede wszystkim wspólne działania wielu osób. My będziemy tylko wykonawcami Waszej woli pomocy zwierzętom, w najlepszy możliwy sposób, zdobywając przy okazji kolejne doświadczenia. Pomoc zwierzętom to nieustanne ich zdobywanie, nauka i nadążanie za zmianami i potrzebami społecznymi.

Wiemy, że czeka nas wielkie wyzwanie, być fundacją dla zwierząt. Wiemy, że nie będziemy w stanie pomóc każdemu zwierzęciu i jest to bardzo bolesne dla nas. Będziemy się jednak starać nieustannie rozwijać i powiększać grono Was, naszych Przyjaciół, jak i grono osób ściśle z nami współpracujących na rzecz zmian, poprawy sytuacji zwierząt i godnego ich traktowania.

W momencie powstania mamy już pod opieką kilkadziesiąt uratowanych kotów i psów, które są naszymi podopiecznymi szukającymi domów. Z tego też powodu liczymy, że do nas dołączycie, wspierając i pomagając kolejnym.

Zespół
Fundacja Cerber Godność dla Zwierząt